سر خط خبر ها
قاب شیدایی

قاب شیدایی

نگاه عکاس جنگ، نسل‌های آینده را دور از زینت تزویر و ریاکاری، در شناخت اصالت نگاه ایرانی و در انگیزه‌هایش همراه می‌کند.

 

نگاه عکاس جنگ، نسل‌های آینده را دور از زینت تزویر و ریاکاری، در شناخت اصالت نگاه ایرانی و در انگیزه‌هایش همراه می‌کند.
عکاسی سالهای جنگ بدون چشم داشتی، باور خود را در پناه قاب عکس‌ها نشانده تا وجوه خشم‌های فرو خورده را در چشم
نسل‌های آینده جا به جا کند و احساس مشترک خود و مخاطب را در قاب عکس‌ها به اندازه تقلای دریافت عکاس از مصیبت رنج‌ها ی
جنگ بتاباند.
عکس‌های جنگ، صداقت متن عکس‌ها را هم تراز با نگاه و چشم عکاسان جنگ در ساده‌ترین شکل به نگاه آیندگان می‌سپارد تا فاصله شاهد بودن و درک کردن را به حداقل برساند.
کتاب حاضر حاوی ۱۳۰ عکس است که در ابعاد جیبی و خشتی منتشر شده است .
فهرست تصاویر در انتها با زیرنویس لاتین ارائه شده است.

نظرات خوانندگان