سر خط خبر ها
کلمات عکاسی

کلمات عکاسی

با وجود اینکه عکاسی جزء آشنای زندگی روزمره گشته است، بسیاری از ما هنوز با وجوه گوناگون تاریخی، زیبایی‌شناسی و فرایند‌های مرتبط با آن نا‌ آشناییم.

 

با وجود اینکه عکاسی جزء آشنای زندگی روزمره گشته است، بسیاری از ما هنوز با وجوه گوناگون تاریخی، زیبایی‌شناسی و فرایند‌های مرتبط با آن نا‌ آشناییم.

هدف اصلی این کتاب راهنمای فشرده ارائه مدخل‌هایی است که در عین حال که اطلاعات بسیار مهمی درباره عکاسی عرضه کرده و ابعاد جدیدی از تاریخ غنی گلچین شده آن را مطرح می‌سازند، استفاده از آن هم برای خواننده آسان باشد. در برخی از مدخل‌ها، شرح دقیقی در مورد تکنیک‌های جدید و قدیم از داگرئوتیپ و چاپ پلاتینیوم گرفته تا تصویرگری دیجیتال داده شده است که به خصوص برای مجموعه داران مفید است. برخی دیگر به سبک‌ها و جنبش‌های تأثیر گذار عکاسی همچون عکاسی جدایی طلب، مکتب نیویورک و غیره اختصاص دارند. بعضی دیگر از مدخل‌ها به بررسی نقشی که موضوعات، کاربست‌ها و رویکردهای خاصی همچون تبلیغات، مد، استعاره، فتو ژورنالیسم و جنگ در عکاسی داشته‌اند می‌پردازند و بالا‌خره مدخل‌های گوناگونی ـ مجموعه‌ها، گالری، آژانس‌های عکس، زبان‌شناسی و غیره ـ به موضوعات مرتبط با تفسیر، آموزش و شیوه‌های نمایش عکس پرداخته‌اند.

این کتاب طیف وسیعی از مخاطبان همچون دانشجویان، مجموعه‌داران، موزه‌داران، پژوهشگران و حتی آنهایی که مشتاقند تا بیشتر در زمینه عکاسی بدانند را در بر می‌گیرد. بهترین روش برای استفاده از این کتاب بسته به نوع مخاطب متفاوت است. یک متخصص می‌تواند از آن برای یافتن نکات خاص ـ برای مثال مدرسه کلارنس. اچ. وایت در چه سالی بنیانگذاری شد؟ یا چه کسی فرایند آمبروتایپ را به ثبت رساند؟ ـ استفاده کند.

کاربری که زیاد در این زمینه جدی نیست می‌تواند کتاب را از ابتدا تا انتها خوانده و در موقع نیاز، هنگامی که با اصطلاحات، مفاهیم یا تصاویر نا‌آشنا در حیطه عکاسی برخورد می‌کند مجدداً به آن مراجعه کند.

نظرات خوانندگان