سر خط خبر ها
بوشهر دیر، بوشهر دور

بوشهر دیر، بوشهر دور

پس از کتاب مجموعه عکس "سفر سنگ"، اسماعیل جاشویی عکاس جوان و پر کار خطۀ بوشهر مجموعه عکس دیگری را در قالب کتابی با نام "بوشهر دیر ، بوشهر دور" منتشر کرده است.

 

 

پس از کتاب مجموعه عکس "سفر سنگ"، اسماعیل جاشویی عکاس جوان و پر کار خطۀ بوشهر مجموعه عکس دیگری را در قالب کتابی با نام "بوشهر دیر ، بوشهر دور" منتشر کرده است. جاشویی در این کتاب با شمار بیش از یکصد عکس، بافت کهن و تاریخی بوشهر را به زیبایی به تصویر درآورده و بی مسؤلیتی و غفلت کسانی را که چشم بر فراموشی و نابودی خاطرات جمعی و این میراث گرانبها شده اند را به چالش کشیده است.

"بوشهر دیر ، بوشهر دور" در ادامۀ مجموعه عکس های کتاب "سفر سنگ" است که در آن، جاشویی روایتی مستند از تلاش خستگی ناپذیر انسان برای استخراج مصالح بوم آورد در ساخت بناهای بوشهر حکایت کرده است. او حاصل تلاش طاقت فرسای کارگران استخراج کننده سنگ را در نگاهی ادامه دار به بافت کهن بوشهر کشانده و نماهایی از معماری شگفت انگیز ساختمان های کهن این شهر را که حاصل هوشمندی هزاران سالۀ معماران سنتی است، جستجوگرانه مستند کرده است. 

دغدغه و نگرانی عکاس از میان عکس های هر دو کتاب آشکار است. در عین نگاه های تحسین برانگیز عکاس به شکوه  معماری دوران گذشته، گویی سوگواره ای را برای یادگارهای شهری که بود و شکوه و هیاهوی از دست رفتۀ آن می سراید. بسیاری از بناهای سنتی و بافت کهن بوشهر در هجوم نوسازی های چند سال گذشته نابود شده و بقیۀ آن نیز به دور از توجه، در گرمای و رطوبت طاقت فرسای اقلیم سواحل جنوبی ایران آخرین نفس ها را می کشند.

عکس هایی که جاشویی از نماهای داخلی این بناهای کهن گرفته اما، شوق زندگی در میان نورهای ملایم رنگی و سادگی زندگی را در بیننده زنده می کند و امیدی است برای حفظ و پاسداشت این میراث کهن ملی.

نظرات خوانندگان