سر خط خبر ها
کتاب «مجموعه عکس چیست؟»

کتاب «مجموعه عکس چیست؟»

کتاب «مجموعه عکس چیست؟» اثر اسماعیل عباسی از سوی انتشارات پرگار روانه بازار نشر شده است،

کتاب «مجموعه عکس چیست؟» اثر اسماعیل عباسی از سوی انتشارات پرگار روانه بازار نشر شده است، در این کتاب ۱۰۴ صفحه‌ای بیش از بیست مجموعه عکس از عکاسان سرشناس جهان مورد بررسی قرار گرفته است.

نظرات خوانندگان