سر خط خبر ها
عکاس پیشکسوت بوشهری در دومین گردهمایی عکاسان بوشهری گفت:

عکاس پیشکسوت بوشهری در دومین گردهمایی عکاسان بوشهری گفت:

تفکر عمیق پشتوانه محکم ثبت عکس مستند اجتماعی است

عکاس پیشکسوت بوشهری در دومین گردهمایی عکاسان بوشهری گفت: در مستند اجتماعی تفکر، تامل و تعمق بیشتری مورد نیاز است و به همین علت عکاس فرصت به منظور ثبت یک عکس در اختیار دارد چرا که پشتوانه عکس مستند اجتماعی تفکر عمیق عکاس است.

به گزارش روابط عمومی چهارمین دوسالانه سراسری عکس نور ، سید حسین صادقی عکاس پیشکسوت بوشهری در دومین گردهمایی و نشست تخصصی عکاسان بوشهری با اشاره به هنر ارزشمند عکاسی اظهار داشت: در عکاسی عشق و علاقه و حساسیت و دقت زیاد به محیط پیرامون مهم است و همچنین استمرار و پشتکار از نکات ارزشمند و حائز اهمیت است که یک عکاس باید به آن توجه بسیاری داشته باشد.

وی افزود: یک عکاس باید توجه داشته باشد که تنها عکس گرفتن مد نظر وی نباشد چرا که آماده مقدمات قبل از عکاسی یکی از اصول مهم این حرفه است.

عکاس پیشکسوت بوشهری تصریح کرد: هر سوژه ای که از دید یک عکاس به آن می نگرید باید در ارتباط با آن کشف و تحقیق کرده و با تکیه بر اندوخته دانایی و دانش خود پیوستگی آن را با با سایر موضوعات بررسی کنید.

صافی با اشاره به مبحث مهم کادر بندی در عکاسی گفت: کادربندی یکی از موضوعات مهم در حرفه عکاسی است که از آن می توان به عنوان مغز عکاسی نام برد .

وی ادامه داد: در واقع یک عکاس می تواند از یک سوژه با تغییر چندین زاویه نگاه و کادربندی های متفاوت ، عکس های مختلفی را ثبت کند که هر یک نگاه متفاوت عکاس را برای مخاطب مشخص می کند.

عکاس پیشکسوت بوشهری در ادامه صحبت های خود به تفاوت در ژانرهای عکاسی اشاره کرد و بیان داشت: اصول اولیه در تمامی ژانرهای عکاسی یکسان است اما هریک دارای ویژگی های خاص خود هستند ، به طور مثال آنچه که در عکاسی خبری حائز اهمیت است سرعت و دقت عکاس برای ثبت عکس است.

وی خاطر نشان کرد: اما در عکاسی مستند اجتماعی تفکر عمیق عکاس مد نظر است و ضروری است که برای ثبت یک اثر در نیروی تامل و تفکر عمیق خود تکیه کند.

 

گفتنی است، این نشست تخصصی و گردهمایی عکاسان بوشهر با حضور عکاسان بوشهری و همچنین اساتید این حوزه که با موضوع "به سوی نگاه شخصی در عکاسی " و بررسی مجموعه عکس های هنرمندان بوشهری در سالن اندیشه دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد بوشهر برگزار گردید.

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان