سر خط خبر ها
آمادگی شهر تبریز برای برگزاری اختتامیه چهارمین دوسالانه عکس نور

آمادگی شهر تبریز برای برگزاری اختتامیه چهارمین دوسالانه عکس نور

گزارش تصویری از شهرتبریز برای آمادگی برگزاری اختتامیه ای با شکوه برای چهارمین دوسالانه عکس نور

 

 

 

 

 

نظرات خوانندگان