سر خط خبر ها
جهت دهی عکاسان به مجموعه محوری مهم ترین خروجی دوسالانه نور بود

جهت دهی عکاسان به مجموعه محوری مهم ترین خروجی دوسالانه نور بود

دبیرکل جشنواره سراسری عکس نور بینش و نگاه عمیق عکاس را اصل محوری تهیه مجموعه دانست

مشروح گفت وگوي خبرنگار روابط عمومی چهارمین دو سالانه عکس نور با آقاي کمال الدین شاهرخ دبیر کل جشنواره سراسری عکس نور :

 

تفاوت این دوره از دوسالانه با ادوار در قبلی چه بود؟

 

شکل اجرایی این دوره نسبت به دوره های پیشین دارای تفاوت های مختلفی بود و به این شکل برای نخستین بار بود که اجرا می گردید و طبیعتا نگرانی هایی وجود داشت ، اما به هر ترتیب تا مراحل پایانی کار با تلاش نیروها به صورت خوبی پیش رفت.

با اینکه انتظارات ما خیلی بیشتر بود اما خوشبختانه در این دوره با آثار خوبی مواجه شدیم و در برخی از حوزه ها کارهای ارسالی واقعا ستودنی بود.

در واقع چهارمین دوره دوسالانه عکس نور با شکل اجرایی خود ، به نوعی سکوی پرتابی برای موفقیت های آینده جامعه عکاسی ایران است و من نگاه مثبتی به اتفاقات خوشایندی که قرار است پس از این دوره رخ دهد دارم.

 

مهمترین دستاورد این دوره از جشنواره به نظر شما چه بود؟

 

 در این دوره ما سعی کردیم که جریان سازی و پرورش استعدادهای هنری در حوزه عکاسی را داشته باشیم و تنها به اجرای یک جشنواره و تقدیر از چند برگزیده بسنده نکنیم ، چرا که با چشم اندازی که در ابتدای کار برای این جشنواره تعریف شده به دنبال پیگیری و ارتقاء سطح جامعه عکاسی هستیم.

بسیاری از عکاسانی که در این دوره وارد شدند سعی دارند همواره با خیزبلندتری در دوره های بعدی این دوسالانه ورود پیدا کنند و تجربیات کسب شده در این دوره را چراغ هدایت خود به منظور پیمودن مسیر موفقیت در دوره های آینده قرار دهند.

خوشبختانه تمامی دوستانی که از ابتدای این پروژه ما با همراه بودند از سازمان های مربوطه ،تیم اجرایی و سایر دوستان و همینطور استان ها با هدف مشترک ارتقاء بخشیدن به حوزه عکس و جامعه عکاسی پا به این عرصه گذاشتند و به طور قطع با تجربیات کسب شده در این دوره ، می توانیم در دوره های بعدی با قدرت بیشتری ورود پیدا کنیم.

 

چرا در این دوره برخلاف سایر جشنواره ها و ادوار پیشین توجه برگزارکنندگان به ارائه مجموعه عکس بوده است؟

 

مجموعه عکس نگاه متفاوت این دوره از دوسالانه بود . کار ویژه این دوره از جشنواره نور تمرکز بر روی بحث پروژه محوری و تهیه مجموعه عکس بود و اتفاقی بود که برای نخستین بار در ایران به این شکل رقم می خورد و طبیعتا ما با پذیرفتن این ریسک ها وارد این حوزه شدیم.

قطعا برای دست یافتن به موفقیت باید از یک جایی این مسیر آغاز شود و ما با همین نگاه این دوره را آغاز کردیم ، چرا که متاسفانه جشنواره های مختلفی را می بینیم که یک دوره عکاس شرکت می کند و آثاری را ارائه می دهد و با برگزاری اختتامیه نیز همه چیز به فراموشی سپرده می شود.

نگاهی که به عکاسان وجود دارد این است که عکاسان ما خیلی با مجموعه ها ارتباط برقرار نمی کنند و معمولا به عکاسی کردن درموضوعات مختلف  میل بیشتری داشته و بیشتر روی تک عکس مانورمی دهند.

در تهیه مجموعه عکس ، عکاس باید با تکیه بر بررسی و تحقیق پیرامون موضوع مورد نظر و صرف زمان بسیار اقدام به تهیه مجموعه عکس کند که از این رو در میان جامعه عکاسان تعداد کمی به این حوزه وارد می شوند.

در حال حاضر و در شرایط امروز جهان ، دنیای عکاسی به سمت توجه به مجموعه عکس ها و تهیه آنها در حال حرکت است و کمتر تک عکس ها را برای خود محور قرار می دهند.

 

به نظر شما چه تفاوتی بین  بحث ارائه  مجموعه عکس و تک عکس وجود دارد؟

 

تک عکس کار کردن می تواند به طور اتفاقی باشد اما هیچ مجموعه عکسی به صورت اتفاقی تهیه نمی شود و در پس آن مطالعه و پژوهش، اندیشه عمیق عکاس است که در واقع  پایه های اصلی مجموعه ها هستند و به این دلیل است که تهیه آنها اصولا زمان بر بوده و دربرخی از موارد ممکن است به چندین سال هم بیانجامد.

ما در دوره های گذشته مواجه بودیم با تک عکس های مختلفی که شاید با برنامه ریزی خاصی هم توسط عکاس صورت نگرفته بود و به همین دلیل محوریت این دوره را بر مجموعه عکس قرار دادیم و با مشخص کردن موضوعات مختلف به دنبال تربیت و سوق دادن عکاسان به مجموعه محوری در دنیای عکاسی بودیم.

 

چرا این دوره به صورت دو بخش مجزای آزاد و ویژه برگزار شد؟

 

با توجه به تغییر رویکرد این دوره ، ما پیش بینی کردیم که شاید از لحاظ کمیت با استقبال کمتری از سوی عکاسان مواجه باشیم از این رو در بخش ویژه با مشخص کردن موضوعات تعیین شده پروژه هایی را برای عکاسانی که از سوی دبیران استانی براساس معیارهای مورد نظر معرفی شده بودند تعریف کردیم و مبالغی را نیز به عنوان حق التالیف در نظر گرفتیم اما در بخش آزاد این اختیار را به عکاسان غیراز شبکه بسیج دادیم که می توانند مجموعه های خود را با هر موضوعات ذیل فراخوان تهیه و به دبیرخانه ارسال کنند.

بی شک عکاسانی که در این دوره چه دربخش آزاد و چه در بخش ویژه حضور یافتند با پایان یافتن این دوره کار آنها به اتمام نخواهد رسید و ما از زمان اختتامیه برنامه ریزی برای حضور قوی وقدرتمند و همینطور هدفمندتر آنها را در دوره پنجم در دستور کار خود قرار دادیم  و به دنبال این هستیم به صورت خیلی هدایت شده آنها را به منظور تهیه و تولید مجموعه های عکس با استانداردهای لازم تربیت کنیم که ان شاالله در دوره پنجم این دوسالانه آثار با کیفیت و مطلوب تری را از آنها ببینیم.

 

مهمترین رسالت این دوره از جشنواره عکس نور چه بود؟

 

جریان سازی مهم ترین رسالت این دوره از دوسالانه نور بود، این دوره از دوسالانه بیش از هر موضوع دیگری، به دنبال جریان سازی بود و ما به دنبال این بودیم که استعدادها و توانمندی هایی که در این دوره با آنها روبه رو شدیم تنها محدود به این دوره نباشد بلکه با جهت دهی و هدایت آنها بتوانیم به اتفاقات خوشایندی در دنیای عکاسی دست یابیم.

ما با توجه به ظرفیت های استانی و نگاه ویژه ای که  به این بخش در این دوره داشتیم می خواهیم از تمامی توانایی هایی که در شهرستان های ما وجود دارد بهره مند شده و به شکل سیستماتیک به سمت ارتقاء وضعیت عکاسی کشور حرکت کنیم.

دبیرکل جشنواره سراسری عکس نور خاطرنشان کرد: ما می خواهیم که عکاسان پس از پایان این دوره همچنان این مسیر را دنبال کرده و با تقویت نقاط قوت خود از میزان ضعف های بکاهند.

شاید بسیاری  از عکاسانی که در این دوره حضور یافتند خیلی تعریف درستی از مجموعه های عکس نداشتند و ما با قرار دادن اساتید راهنما در کنار آنها به دنبال تربیت و توجه استعدادها بودیم.

پس از اتمام این جشنواره به این صورت نیست که ما عکاس را رها کنیم بلکه با تجزیه و تحلیل آثاری که به جشنواره ارائه داده  تمامی بازخوردها مجدا به عکاس منعکس می شوند که بتواند بعد از آن مسیر خود را اصلاح کرده و بتواند بصورت حرفه ای کار کند و ما باید ازینجا شروع میکردیم که به یاری خدا و با کمک دوستان و همراهی عکاسان این اتفاق امسال رخ خواهد داد.

 

راهکار شما برای بهبود و ارتقای سطح و  کیفیت عکاسی چیست؟

 

کیفیت بخشی به حوزه عکس با آموزش صحیح عکاسان مسیر می شود. دوسالانه عکس بسیج محلی به منظور تربیت استعدادهای جوان می باشد،  یکی از نگاه هایی که ما در بحث آموزش عکاسی به دنبال آن هستیم بحث مسجد محوری است ، اگر ما بتواینم عکاسانی را تربیت کنیم که از لحاظ بینش عکاسی  افراد کاملی باشند در حوزه بسیج خیلی تاثیرگذار بوده و می توانند در منطقه و مسجد محل خود به تعداد زیادی از جوانانی که علاقه مند به عکاسی هستند آموزش های لازم را بدهند وقطعا  هر کدام از این دوسالانه ها نزدیک به 300 عکاس را به ما معرفی می کند که برای محقق کردن این هدف می توان به روی آنها سرمایه گذاری کرد.

 

به نظر شما در نظر گرفتن اساتید راهنما در کنار عکاسان چقدر موثر می باشد؟

 

از آنجایی که در نظر گرفتن اساتید راهنما در کنار عکاسان برای جشنواره ای در داخل ایران تاکنون اتفاق نیفتاده بود و اساتید راهنمای ما برای بار اول بود که  به این صورت حضور داشتند همانند پایان نامه های دانشجویی کار هدایت و مسیر دهی به عکاسان را عهده دار بودند ضعف ها و ایراداتی هم در آنها وجود داشت . قطعا چون تجربه ای نبوده برخی از اساتید راهنمای ما آنطور که باید مسئولیت خود را انجام ندادند و بازخوردها قطعا می تواند کیفیت بخشی در دوره های آینده را به دنبال داشته باشد.

 چهارمین دوسالانه به دنبال این است که در آینده عکاسانی که از شهرستانها انتخاب می شوند آنقدر آموزش های خود را کامل کرده و نگاهشان را تقویت کنند  که هرکدام در استان خود تاثیرگذار بوده ومحور عکاسان دیگر باشند.

 

با توجه به نتایج موثر حاصل شده در این دوره از دوسالانه حفظ مسیر ارتقای آن چگونه میسر می شود؟

 

کارفرهنگی مطلوب نیازمند دستان حمایتگر سازمان های فرهنگی است.  کمک های مالی عامل مهم در حرکت های فرهنگی می باشد. با توجه به هجمه های فرهنگی که متاسفانه ما در مباحث فرهنگی میبینیم که از سوی دشمنان اتخاذ می شود نیاز است که توجه بیشتری به مباحث فرهنگی صورت گیرد و برای انجام کارهای فرهنگی نیاز است که کمک های مالی تزریق  شود.

ما در انجمن عکس بسیج متاسفانه در مباحث اعتباری و هزینه ای با مضیقه هایی  روبه رو هستیم و برای انجام حرکت های بیشتر فرهنگی نیازمند دستان حمایتگر سازمان بسیج می باشیم و همانطور که از ابتدای این حرکت در کنار ما بودند می خواهیم که نگاهشان به این حوزه بیشتر شود.

خوشبختانه چهارمین دوسالانه عکس نور با شناسایی تعداد زیادی از عکاسان جوان و با استعداد کشور نشان داد که ما هنرمندان متعهد انقلابی بسیاری را داریم که با سرمایه گذاری بر روی توانایی های آنان و گستراندن چتر حمایتی بر سر انان می توان بسترهای بروز اتفاقات مهم و تاثیرگذار فرهنگی را در کشور شاهد بوده و بتوانیم مسیرمان را با قوت بیشتری دنبال کنیم.

نظرات خوانندگان