سر خط خبر ها
کشف استعدادهای استانی مهم ترین خروجی چهارمین دوسالانه عکس نور بود

کشف استعدادهای استانی مهم ترین خروجی چهارمین دوسالانه عکس نور بود

داور چهارمین دوسالانه سراسری عکس نورنگاه عمیق و اندیشمند عکاس را پیشنیاز مجموعه عکس دانست و گفت: در این دوره نگاه ویژه تری به بخش استانی وشناخت و معرفی استعدادهای نهفته استانی به شکل بهتری اتفاق افتاد.

داور چهارمین دوسالانه سراسری عکس نورنگاه عمیق و اندیشمند عکاس را پیشنیاز مجموعه عکس دانست و گفت: در این دوره نگاه ویژه تری به بخش استانی وشناخت و معرفی استعدادهای نهفته استانی به شکل بهتری اتفاق افتاد.


چهارمین دوسالانه سراسری عکس نور که از مهرماه سال 98 با انتشار فراخوان در دوبخش آزاد و ویژه کار خود را آغاز کرد ، با استقبال428 مجموعه عکس این تعداد از هنرمندان عکاس در سطح کشور تعداد 3698 آثار به بخش دبیرخانه ارسال گردید و پرونده این دوره از دوسالانه در حالی بسته شد که با نظر هیات داوران متشکل از پنج داور تعداد 34 مجموعه به عنوان آثار منتخب معرفی گردید.


حمیدرضا مجیدی از اساتید عکس استان مرکزی و به عنوان یکی از داوران این دوره از دوسالانه سراسری عکس نور در گفت و گوی ویژه با روابط عمومی این جشنواره با اشاره به تفاوت این دوره نسبت به ادوار گذشته گفت: همانطور که واضح و مبرهن است تفاوت جدی و ریشه ای که این جشنواره نسبت به دوره های گذشته خود داشت ، پرداختن به مجموعه عکس بود که جدی شدن، اندیشه ورز شدن و عمیق شدن این جشنواره را به دنبال داشت.


وی افزود: حرکت به سمت تولید مجموعه عکس و حذف تک عکس نشان از جسارت این دوره از برگزاری دوسالانه بود .
داور چهارمین دوسالانه سراسری عکس نور تصریح کرد: بحث دومی که می توان این دوره را نسبت به دوره های پیشین متمایز دانست بحث سفارش دادن به استانها و جدی گرفتن ظرفیت ها و استعدادهای استانی بود که در بلندمدت تاثیر این حرکت را در ارتقاء وضعیت عکاسی به ویژه در استانها خواهیم دید.

مجیدی با اشاره به کیفیت آثار ارسالی در این جشنواره گفت: پاسخ به این سوال که آثار ارسالی در این جشنواره چه میزان از کیفیت لازم برخودار بوده یا خیر از دیدگاه بنده نمی توان معیار اندازه گیری موفقیت این جشنواره دانست چرا که این اتفاق شروع و آغازی برای حرکت های بزرگتر است واگر در آینده ادامه دار باشد و با همین قوت به پیش رود نتیجه نهایی آن را مطمئنا در سال های آینده جامعه عکاسی کشور و استانهای ما به خوبی خواهند دید و این حرکت را می توان آغازی برای مسیری مطلوب و هدفمند در این حوزه عنوان کرد .


وی بیان کرد: آنچه که ما در چهارمین دوره از دوسالانه به وضوح آن را مشاهده کردیم نگاه ویژه این جشنواره به بخش استانی بود ودر واقع می توان گفت که استانها و ظرفیت های آنان جدی تر گرفته شده و شناخت و معرفی استعدادهای نهفته استانی به شکل بهتری اتفاق افتاد و سفارش تهیه پروژه ها به عکاسان نیز گامی در راستای اهمیت دادن به توانمندی های این هنرمندان بود.


داور چهارمین دوسالانه سراسری عکس نور خاطر نشان کرد: به نوعی این جشنواره در راستای این حرکت فرهنگی و همینطور تهیه زیرساخت ها و بسترهای لازم به منظور تهیه مجموعه عکس ها، این پیغام را به تمامی هنرمندان داد که مخاطبان منتظر دیدن توانایی و استعدادهای آنان هستند.
داور چهارمین دوسالانه سراسری عکس نور با تاکید کرد: البته بیان این نکته هم ضروری است که هنوز هستند عکاسانی که سال های زیادی در این حوزه کار می کنند اما هنوز جسارت لازم برای تهیه مجموعه عکس را نداشته و ازپا گذاردن در این مسیر واهمه دارند که شاید نداشتن تعریف درست از تهیه مجموعه عکس آن را از حضور باز می دارد.


تولید مجموعه عکس بینش عمقی و فیلسوفانه عکاس را می طلبد


مجیدی در بخش دیگری از گفت و گوی خود نگاه فیلسوفانه عکاس را عنصر مهم در تولید مجموعه عکس فاخر و ارزشمند عنوان کرد و گفت: از دیدگاه بنده زمانی که یک عکاس می خواهد در قالب یک مجموعه عکس های خود را ارائه دهد دیگر تنها یک عکاس نیست به نوعی یک فیلسوف است که خودش ایجاد پدیده و کشف کرده و با بینش عمیق خود سب بستر جوانه زدن موضوعات درونی اثر تولیدی خودش می شود و آن معنایی که به دنبالش است را منعکس می کند و در واقع پروژه محور کردن این جشنواره را می توان حرکت در مسیر هدفمند کردن عکاسی و اندیشمند کردن عکاس دانست.
وی تاکید کرد: به نظر می آید برخی از این دوستان هنرمند شرکت کننده خود را بیشتر درگیر عکاسی کرده، در صورتی که به منظور تهیه مجموعه های خود عکاس بایستی از درگیر شدن به عکاسی کاسته و به دنبال نگاه عمقی در اثر خود باشد.
داور چهارمین دوسالانه سراسری عکس نور خاطر نشان کرد: به این معنا که هیچ نویسنده ای مدام درگیر کاغذ و قلم خود نیست و بیشتر تمرکزش را بر روی ایده و اندیشه اش گذاشته وبه آنچه که قرار است بر روی کاغذ بیاورد فکر می کند .


وی افزود: من فکر می کنم که شاید برخی از عکاسان ما زیاد درگیر تکنیک های خود شده ،در صورتی که زمانی که شما می خواهی در ارتباط با مبحثی نظریه ارائه دهی و به نوعی فیلسوف باشی، ضروری است که عمیقا به موضوعات مورد نظر تمرکز داشته باشی که ما این مورد را کمتر در مجموعه های ارسالی مشاهده کردیم و در مواردی نیز برخی عکاسان تنها یک نگاه گذرا و سطحی به موضوعات داشتند.
مجیدی توجه به گستردگی موضوعات در نظر گرفته در بخش ویژه این جشنواره را یکی از ضرورت های مورد تاکید در دوره های بعدی دانست و بیان کرد: موضوعات می توانست در بخش گسترده تری انتخاب شود، البته هر سازمانی و هر مجموعه با توجه به اهداف مورد نظر حرکت های فرهنگی مدنظر خودش را انجام می دهد اما شاید بهتر بود موضوعات در نظر گرفته شده در بخش ویژه را به سمت و سوی مباحث انسانی و علوم اجتماعی نزدیک تر کرد که اگر به این مورد در دوره های بعدی توجه شود آثار متنوع تری ارائه می شود.


وی افزود: شاید پرداختن به موضوعاتی که ما زیاد در ارتباط با آنها شنیدیم و بخواهیم معادل تصویری آنها را ایجاد کنیم برای برخی کلیشه ای بودن موضوعات را به دنبال داشته باشد و بخواهند از آن فرار کنند و یا حتی به دلیل ترس از کلیشه شدن به موضوعات نپردازند.
داور چهارمین دوسالانه سراسری عکس نور بیان کرد: هر چند ما در حین داوری در این جشنواره دیدیم که همین موضوعات را برخی از عکاسان با خلاقیت ویژه ای به آن پرداخته و از زاویه ای دیگری آن را به نمایش گذاشته بودند و با جسار هرچه تمام آن را از دریچه دوربینشان نشان داده بودند، اما من فکر می کنم بهتر است که در دوره های بعد موضوعات را به صورت گسترده تری ببینیم و دست هنرمندان را در خلق آثار باز بگذاریم.
مجیدی با اشاره به بحث نظارت در تهیه آثار هنرمندان گفت: کلیت و ساختاری که برای این جشنواره تعریف شده بود منطقی و هدفمند بود اما در بحث نظارت نواقصی مشاهده شد و نیاز بود که مسئولین انجمن های عکس در استانها و همینطور اساتید راهنما با جدیت بیشتری اهداف جشنواره را دنبال کنند که ضروری است در دوره های بعدی به این موضوعات توجه شود که در نهایت منجر به تولید آثار عمیق تری شده و کمیت و کیفیت را ما در کنار یکدیگر ببینیم .
وی بیان کرد: ما در جریان داوری به آثاری برخورد کردیم که نشان می داد نظارت کافی توسط استاد راهنما صورت نگرفته وعدم توجه کافی و جدیت لازم به منظور تولید مجموعه عکس دیده می شد که این مساله منجر به تولید اثری ضعیف گردید.


داور چهارمین دوسالانه سراسری عکس نور ارتقاء دانش عکاسی در بحث تولید مجموعه را مهم ترین دغدغه این جشنواره عنوان کرد و گفت: آثاری که در نهایت قرار است در نمایشگاه و همینطور در کتاب در معرض دید مخاطبان قرار گیرد از دیدگاه هئیت داوران از میان آثار رسیده جزو بهترین ها بوده و ما تمام تلاشمان را کردیم که آثار برگزیده بهترین و نزدیک ترین ها به اهداف جشنواره باشند اما به نظر می آید که ما هنوز با تهیه مجموعه عکس با کیفیت ها و استانداردهای لازم فاصله داریم .
وی ادامه داد: به نظر من بیشتر افراد شرکت کننده در این جشنواره شاید بار اول و یا دومشان در تولید مجموعه عکس بوده و یا تجربه کمی در این حوزه داشتند که این موضوع به وضوح از میان عکس های ارسالی دیده می شد.


مجیدی خاطر نشان کرد: نوع عکس ها و انتخاب آنها و حتی چیدمان این را نشان می داد که عکس ها و ایده ها و همینطور متن و استیتمنت می توانست پخته تر ارائه شود چرا که ما در حین داوری به مواردی برخورد کردیم که متن ها هیچ ارتباطی با عکس ها و همینطور بالعکس نداشتند.
وی افزود: یادمان باشد آنچه که به عنوان آثار منتخب بالا آمد و در نهایت به عنوان برگزیده معرفی شدند از میان آثار رسیده به دبیرخانه داوری گردیدند و به نوعی از میان داشته های ما بود و شاید خیلی فاصله طولانی میان عکس های حذف شده و عکس های منتخب نبوده است.


آموزش گام مهم در راستای ارتقاء دانش عکاسی


مجیدی در بخش پایانی گفت و گوی خود با روابط عمومی چهارمین دوسالانه سراسری عکس نور با تاکید بر بحث آموزش گفت: یکی از نکات ضروری در راستای کیفیت بخشی به بحث عکاسی ، توجه به موضوع آموزش است ، در این دوره مطالبی در خصوص تهیه مجموعه های عکس و نکات کلیدی توسط اساتید از طریق ویدیو کنفرانس به شرکت کنندگان ارائه شد که در دوره های بعدی نیاز است این آموزش ها در قالب کارگاه های چند روزه به عکاسان ارائه شود.
وی ادامه داد: به طور مثال ما در داوری این دوره به مواردی برخورد کردیم که عکاس از دانش عکاسی کافی برخوردار بوده اما شناخت و دانش کافی نسبت به مجموعه عکس را نداشت و یا اینکه مواردی را دیدیم ایده های خوب به شکل نامناسبی اجرایی شده و بالعکس که این نیاز است در دوره های بعدی با نظارت بیشتری صورت گیرد.


داور چهارمین دوسالانه سراسری عکس نور تصریح کرد: متن و استیتمنت نوشتن نیز بال دیگر مجموعه عکس است که ما مشاهده کردیم که در این جشنواره برخی از آثار به همین دلیل کنار گذاشته شد چرا که کیفیت لازم را در این خصوص دارا نبودند.
وی افزود: آنچه که در مجموع می توان در ارتباط با چهارمین دوسالانه سراسری عکس نور بیان کرد این است که این جشنواره استعدادیابی و بستر سازی شکوفایی استعدادهای جوان عکاسی را مهم ترین دغدغه خود دانسته و با توجه به این مهم اهداف و چشم انداز خود را دنبال می کند و با تکیه بر این موارد می توان بیان کرد که این دوره از دوسالانه شروعی تازه برای دستیابی به موفقیت های گسترده عکاسی در سطح کشور است که در همین ابتدای راه کارنامه مطلوبی را از خود برجای گذاشت.

نظرات خوانندگان