سر خط خبر ها
عکس های نفر اول دوسالانه در بخش ویژه

عکس های نفر اول دوسالانه در بخش ویژه

مجموعه عکس احیای زندگی از آقای مهدی علیزاده از اصفهان به عنوان منتخب اول در بخش ویژه

قنات اولین سازه آبی دست بشر است که توانسته آب را از اعماق زمین به روی سطح زمین جاری سازد. آب قنات دائمی و در مقایسه با آبی که از چاه استخراج می‌شود ارزانتر است به همین خاطر لایروبی قنات‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .
برخی مناطق شرق استان اصفهان سالیان سال از این شیوه برای کشاورزی استفاده می کرده اند. در میان خشک سالی های پی در پی ، قنات ها ناجی کشاورزان این مناطق بوده اند که البته با توجه به بارش های اخیر و جان گرفتن سفره های آب زیرزمینی استفاده از این شیوه رونق دو چندانی یافته و امید را بار دیگر در دل کشاورزان زنده کرده است.
عمق قنات گاها به بیش از 80 متر می رسد و لایروبی آن یکی از سخت‌ترین شغلها محسوب می‌شود که جدا از خطرات بسیار زیاد در اعماق زمین، عوارض بدنی بسیار زیادی را برای مقنی به همراه دارد...

 

نظرات خوانندگان