اشک‌ها و تصویر‌ها

اشک‌ها و تصویر‌ها

دربخش معرفی کتاب کتاب اشک‌ها و تصویر‌ها اثر " جیمز الکینز " را پیشنهاد میکنیم.

بخشی از متن کتاب:

«می‌خواهم بدانم چه اتفاقی می‌افتد وقتی یک نقاشی، معنایی فرا‌تر از اطلاعات خشک روی بر چسب موزه‌ها، نمادهای ذهنی و داستان‌های کتاب‌های تاریخ هنر پیدا می‌کند. زمانی که نقاشی دیگر بازی نیست و مهم نیست چه کسی بیشتر درباره‌ی نقاش می‌داند، آن وقت است که می‌تواند‌‌‌ همان هنری باشد که شایسته‌ی قدر و ارزش بالایی است که ما به او می‌دهیم. من از احتمال وقوع چنین چیزی به وجد می‌آیم و شیفته آن نیروی غیر طبیعی‌ام که به واسطه‌ی آن، چنین تجربه‌هایی را از کتاب‌های مدرسه و سفر‌هایمان جدا کرده‌ایم.»

فهرست:

– درآمد
– گریستن برای هیچ چیز جز رنگ
– گریه‌ای که هیچ کس را توان درکش نیست
– گریستن از امواج رنگ
– گریستن به خاطر برخورد صاعقه به شما
– گریستن برای برگ‌های آبی
– برج عاج بی‌اشکی
– گریه‌ی تصنعی برای پرنده‌ای مرده
– گریستن به خاطر گذر زمان
– گریستن به خاطر تماشای گریه‌ی مریم
– گریستن برای خدا
– گریستن در کوهستان متروک
– گریستن برای دریای خالی ایمان
– کلام آخر: چگونه نگاه کنیم تا شاید متاثر شویم
– پیوست: سی و دو نامه
– منابع


30 شهریور 1398 08:49 دسته بندی : معرفی کتاب