نشست بررسی پروژه‌های بخش ویژه  اصفهان

نشست بررسی پروژه‌های بخش ویژه اصفهان

با حضور استاد راهنما و عکاسان اصفهانی شرکت کننده در بخش ویژه دوسالانه سراسری عکس نور، نشست بررسی پروژه های عکاسی و پیگیری محورهای جشنواره نور در خانه هنرمندان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی چهارمین دوسالانه سراسری عکس نور؛ صبح امروز خانه هنرمندان اصفهان میزبان برگزاری نشست عکاسان با موضوعات منتخب استان اصفهان و همچنین بررسی پروژه های عکاسی منطبق بر اهداف مورد نظر دوسالانه عکس نور شد.
دراین نشست که با حضور فرزان معظم دبیر استانی، علیرضا جلیلی‌فر استاد راهنمای این استان برگزار شد، مهدی جانی پور، وحید مومن زاده و نگین محمدی فرد در خصوص روند پیگیری پروژه های خود توضیحاتی را ارائه دادند و آثار تولیدی تا این مرحله مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است که در پایان این نشست مقرر گردید که دو کارگاه تخصصی با موضوع ایده تا اجزای مجموعه عکس و استیتمنت نویسی برای عموم عکاسان استان اصفهان برنامه‌ریزی و اجرا شود.